کیهان کلهر جایزه مرد ⁧موسیقی⁩ سال ۲۰۱۹ را دریافت کرد

کیهان کلهر جایزه مرد ⁧موسیقی⁩ سال ۲۰۱۹ را  دریافت کرد. ‌Womex2019‏⁧کیهان کلهر⁩ ⁧نوازنده⁩ ⁧کمانچه⁩ و موسیقی دان معاصر ⁧ایرانی⁩ جایزه بزرگ موسیقی وومکس ، ⁧مردسال موسیقی⁩ ۲۰۱۹ را دریافت کرد,کلهر در زمان دریافت جایزه از استاد بزرگ موسیقی ایران ⁧شجریان⁩ تشکر کرد و این جایزه را به محمدرضا شجریان تقدیم کرد.